Impressum

IZDAVAČ
Medijska platforma
Obrt za poslovne usluge, vl. Ivan Klindić

GLAVNI UREDNIK
Ivan Klindić

KONTAKT
licegrada@licegrada.hr
licegrada.hr@gmail.com

FOTOGRAFIJE
foto@licegrada.hr

MARKETING
marketing@licegrada.hr

licegrada.plus je dio platforme Lice Grada koja je u vlasništvu Medijske platforme, Obrta za poslovne usluge, vl. Ivan Klindić

Platforma Lice Grada (pLG) sadrži:
– portal Lice Grada (licegrada.hr)
– portal Lice Grada Media (licegrada.media)
– portal Lice Grada Plus (licegrada.plus)

Aktualna verzija 2.0
Stranica licegrada.plus 1.0 puštena u rad 17. svibnja 2019. godine u 13:52
Stranica licegrada.plus 2.0 puštena u rad 4. srpnja 2019. godine u 16:30

Službeni početak rada stranice Lice Grada Plus je 1. lipnja 2019. godine

Close
Close